SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

  • Zabezpečenie pick up servisu - odvoz a dovoz vozidla do servisu na pravidelnú servisnú kontrolu alebo iný úkon
  • Vyzdvihnutie vozidla priamo v sídle spoločnosti klienta
  • Vybavenie potrebných úkonov na likvidaciu poistnej udalosti
  • Zabezpečenie odťahu a uschovanie vozidla ( poistná udalosť, mechanická alebo iná porucha, nepojazdné vozidlo )
  • Počas doby trvania opravy vozidla poskytujeme náhradne vozidlo ( viď prenájom vozidiel )
  • Zrýchlené vybavenie STK a EK
  • Poskytujeme služby na vybavovanie formalít na DIPZ (odhláška, prepis, prihlásenie nového vozidla, dovoz vozidla, iné úkony )
  • Sprostredkujeme Vám poistenie vozidla ako havaríjne tak i zakónné